Ücretsiz
Keşif

  Size ulaşabilmemiz için lütfen bilgilerinizin doğruluğundan emin olun!

  Paris Peyzaj

  Atık Su ve İçme Suyu Sistemleri

  Atık Su

  Atıksular, yer altı suları, göl ve buna benzer su kaynaklarımızın kirlenmesinde en önemli faktördür. Bu nedenle, uygun olarak atıksuların toplanması ve iletilmesi işlemini yapmak son derece gerekli bir faaliyettir. Aksi takdirde atıksuların çevreye verdiği zarar göz önüne alınırsa bundan bir kaç sene sonra Dünya üzerinde yaşanılamaz hale gelecektir.

  İçme Suyu

  Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılması için uygulanan proses atık suyun toprak altı damla sulama yöntemi ile sulama amaçlı deşarjına imkan tanıyan ilgili mevzuata uygun şekilde yapılmasını gerektirir. Arıtma tesisi önünde kurulacak sulama sistemi arıtma tesisinden çıkan atık suları sulama amaçlı deşarj eder.